Zijn thuiswerkers minder vaak (of vaker) ziek?

Image by Garett Mizunaka

In het vooronderzoek naar de wetswijziging “werken waar je wilt” heeft de Minister door TNO laten uitzoeken wat de relatie tussen ziekteverzuim en thuiswerken is. En vooral: zijn mensen die thuiswerken minder vaak of juist vaker ziek? Dit is twee maal gemeten: één maal voor de start van de corona epidemie, en eenmaal erna:

Uit onderzoek TNO

Als je naar dit staatje kijkt lijkt het alsof thuiswerkers minder vaak ziek zijn. Maar, zo simpel is het niet. Het belangrijkste citaat uit het rapport (download het hele rapport hier):

De conclusie is dat thuiswerkers gemiddeld genomen een lager verzuimpercentage hebben dan niet thuiswerkers. Echter, zowel de mate van verzuim als het al dan niet thuiswerken hangt samen met persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding) en het werk (beroep en sector). Na correctie hiervoor is er geen significant verschil in verzuimpercentage tussen thuiswerkers en niet thuiswerkers. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat er een directe relatie is tussen verzuim en thuiswerken. Aangezien verzuim en thuiswerken gelijktijdig zijn gemeten, kan er echter geen eenduidige uitspraak over de causaliteit worden gedaan. Deze conclusie wordt hieronder verder uitgewerkt.

In een paar woorden dus: nee, thuiswerkers zijn niet iets minder vaak ziek. Maar of dat door het thuiswerken komt, is (nog) niet te zeggen.

Geef een reactie