Kan (en moet) de werkgever ergonomisch werkplekadvies verplichten?

Het hele korte antwoord: ja, ik denk het wel.

De afgelopen week vroegen meerdere klanten mij of de Arbowet hen verplicht om alle collega’s ergonomisch werkplekadvies aan te bieden. En kan de werkgever werknemers verplichten om mee te doen?

Dat is geen eenvoudige vraag. De Arbowet spreekt, zoals vrijwel alle wetten, vooral in algemene termen. Welke concrete stappen een werkgever precies dient te volgen vind je niet terug in de Arbowet.

Dit zegt de Arbowet (bron) globaal:

De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Dit wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. De mate waarin de werkgever daar invulling aan kan geven is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. Het kan zo zijn dat het door omstandigheden niet redelijk is om dit van de werkgever te verwachten.

De werkgever moet zijn werknemers actief instrueren. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet een terugkerend onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en werknemer.

Mijn verwachting, op basis van wat ik bij mijn klanten zie en in de vakmedia lees, is dat de wetgever steeds strenger zal gaan toezien op het deel van de Arbowet dat over thuiswerken gaat, omdat hybride werken voor steeds meer werknemers de norm wordt. Er wordt naar mijn idee door de wetgever meer waarde gehecht aan preventieve voorlichting, dan aan ergonomisch meubilair (dat in veel huizen gewoon niet past – en dus niet “redelijk” is).

Een interessante bron is de FNV. Ze zijn heel duidelijk over het belang en de verplichting van werkgevers met betrekking tot voorlichting over de werkplek. Het gaat dan niet alleen om het instellen van de werkplek, maar ook om andere praktische en mentale tips die in mijn advies aan bod komen: hoe kun je prettiger thuiswerken?

Mijn advies voor HR afdelingen: verplicht alle collega’s om een werkplekadvies volgen van een ergotherapeut, ergonoom of arbo-deskundige die gespecialiseerd is in thuiswerkplekken.

Doe dit niet alleen om aan de zorgplicht die in de Arbowet beschreven staat te voldoen, maar ook om geld te besparen. Een goede werkplekadviseur adviseert geen ergonomische hulpmiddelen die onnodig zijn. Ik adviseer om deze reden ook om werknemers pas de mogelijkheid te geven om ergonomische hulpmiddelen te bestellen na een thuiswerkplekadvies. 

De Arbowet is op veel manieren te interpreteren, en iedere adviseur heeft een eigen mening. Laat vooral in de comments horen wat jij er van vindt! Of neem contact met me op via sanne@deskguru.nl!

Geef een reactie