Nee, er is en komt geen “recht op thuiswerken”

Image by Antoni Shkraba

Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) hebben vorig jaar een voorstel ingediend om werknemers meer zeggenschap te geven over de plek waar zij willen werken. Met het initiatiefvoorstel dat zij “werken waar je wilt” hebben genoemd willen zij de Wet flexibel werken (Wfw) zo veranderen dat een aanvraag van een werknemer om vanuit huis te werken in principe gehonoreerd moet worden. Het voorstel is in de Tweede Kamer aangenomen, is in de Eerste Kamer ook positief ontvangen en staat op het punt om ingevoerd te worden.

“Werken waar je wilt” – misleidend

Veel media hebben het in koppen over het “recht om thuis te werken” en in gerespecteerde buitenlandse media als Bloomberg wordt zelfs geschreven dat we in Nederland van thuiswerken een “legal right” hebben gemaakt. Naar mijn idee is de naam van het initiatiefvoorstel (“werken waar je wilt”) hier mede debet aan – behoorlijk misleidend.

De werkgever kan thuiswerken afwijzen

Als het voorstel wordt aangenomen kan iedere werknemer (die langer dan een half jaar bij een werkgever werkt) een aanvraag indienen om (gedeeltelijk of geheel) vanuit huis te werken. In principe is de werkgever verplicht om dit verzoek in te willigen. Maar, er zijn aardig wat kanttekeningen:

  • De werknemer mag alleen vanuit hun officiële woonadres werken (die binnen de Europese Unie dient te liggen)
  • De werkgever mag het verzoek afwijzen als dit “redelijk en billijk” is. In de praktijk is het aan werkgevers om te bepalen wat redelijk en billijk is. Een verzoek kan dus in de praktijk prima afgewezen worden, als een werkgever goede redenen hiervoor “verzint”. Bijvoorbeeld dat zij het belangrijk vindt voor het teambelang dat men op kantoor werkt.
  • De regeling geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers

Werkgevers willen minder thuiswerken, werknemers meer

Er is een toenemende kloof tussen wat de werkgever en wat de werknemer wil op het gebied van flexibel werken. Uit een groot onderzoek van Linkedin onder 2900 bedrijven met meer dan 1000 werknemers, blijkt dat 70% van de werkgevers thuiswerken wil gaan beperken of het aantal hybride functies terug gaat terugbrengen. Bijna 80% van de huidige thuiswerkers gaf begin dit jaar aan geheel of gedeeltelijk vanuit huis te willen blijven werken.

Ik ben heel benieuwd hoe deze wetsverandering in de praktijk zal uitpakken, en wat er in de toekomst zal gebeuren. Juridisch heeft de thuiswerker die teruggeroepen wordt naar kantoor, ook na deze verandering in de wet, weinig rechten. Maar toch zal de werkgever iets moeten doen om werkgevers tevreden te houden, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Naar mijn idee zal de werkgever meer moeten inbinden, en met de tijd mee moeten gaan.

Wat denk jij?

Geef een reactie